1. 1. Allah wujud                             : mesti ana, Allah muhal yen ora ana.
  2. 2. Qidam                                     : diin, Allah muhal yen kediinan Adam.
  3. 3. Baqo’                                      : langgeng, Allah muhal yen kenaha rusak.
  4. 4. Mukholafatu lilhawaditsi         : perbeda Allah kelawan kang anyar, muhal yen podho ho Allah kelawan kang anyar.
  5. 5. Qiyamuhu binafsihi                 : jumeneng Allah kelawan dewe, muhal yen jumeneng Allah kelawan liyane.
  6. 6. Wahdaaniyah                          : suwiji, Allah muhal yen loro tetelu.
  7. 7. Qudroh                                    : kuwoso, Allah muhal yen apeso.
  8. 8. Irodah                                     : kerso, Allah muhal yen ora kerso.
  9. 9. ‘ilmu                                        : nguwikani, Allah muhal yen bodoha.

10. Hayat                                      : urip, Allah muhal yen matiha.

11. Sama’                                      : miharsa, Allah muhal yen tuliha.

12. Bashor                                     : meriksani, Allah muhal yen wutaha.

13. Kalam                                     : ngendika, Allah muhal yen bisuha.

14. Qodiron                                   : kang kuwasa, Allah muhal ingkang apes.

15. Muridan                                  : kang kerso, Allah muhal yen ingkang ora kerso.

16. ‘aliman                                    : kang ngawikani, Allah muhal yen ingkang bodo.

17. Hayan                                     : kang urip, Allah muhal ingkang mati.

18. Sami’an                                   : kang miharso, Allah muhal ingkang tuli.

19. Bashiron                                  : kang meriksani, Allah muhal ingkang wuta.

20. Mutakaliman                           : kang ngendika, Allah muhal ingkang bisu.

Utawi  wong ‘akil baliq iku wajib ngaweruhana

Ing sifat ingkang wajib keduwe Allah kalih dasa

Lan sifat ingkang muhal keduwe allah kalih dasa

Lan sifat ingkang wenang keduwe Allah iku kabeh

Utawi manjinge sifat kalih dasa iku manjing dadi sifat papat

Ing dingin manjing sifat-sifat nafsiyah

Kaping pindo manjing dadi sifat salbiyah

Kaping telu manjing sifat ma’ani

Kaping papat manjing sifat ma’nawiyah

Utawi sifat papat iku manjing dadi sifat loro

Ingkang dingin manjing dadi sifat istighna

Kaping pindone manjing sifat iftiqor

Utawi sifat loro iku manjing dadi sifat siji

Iya ana isim dzat

Tegese isim dzat iku lafazh Allah

Nafsiyah          : suwiji             : wujud

Salbiyah          : iku lima         : qidam, baqo’, Mukholafatu lilhawaditsi, Qiyamuhu binafsihi, Wahdaaniyah.

Utawi dundumane ma’ani iku pitu :   Qudroh, Irodah, ‘ilmu, Hayat, Sama’, Bashor, Kalam

Utawi dundumane ma’nawiyah iku pitu:        Qodiron, Muridan, ‘aliman, Hayan, Sami’an, Bashiron, Mutakaliman

Utawi sifat rongpuluh ingkang manjing istighna iya iku sifat sewelas iya:

Wujud, qidam, baqo’, Mukholafatu lilhawaditsi, Qiyamuhu binafsihi, Sama’, Bashor, Kalam, Sami’an, Bashiron, Mutakaliman.

Utawi sifat rongpuluh ingkang manjing iftiqor iya iku sifat songo:

Qudroh, Irodah, ‘ilmu, Hayat, Qodiron, Muridan, ‘aliman, Hayan, Wahdaaniyah.

Utawi jaize istghna iya iku siji

Dingin agawe Allah alam kabeh wenang

Lan tinggal agawe Allah alam kabeh wenang

Lan wajib ngaweruhana wong ‘aqil baligh sedoyo

Ing wajibe poro rosul iku papat iya:

Shidiq, amanah, tabligh, fathonah

Tegese shidiq iku ambener wertane rosul

Tegese amanah iku apercoyo maring Allah

Tegese tabligh iku nekaaken perintahe Allah

Perintah ingkang wajib – ingkang sunnah – ingkang haq – ingkang halal – ingkang harom – kelawan sepadane mengkono iku kabeh

Tegese fathonah iku landep akale rosul

Lan wajib ngaweruhana wong ‘aqil baligh sedoyo

Ing muhale poro rosul iku papat iya:

Kidzib, hiyanah, kitman baladah

Tegese kidzib iku anggoroh wertane rosul

Tegese hiyanah iku aiderone maring Allah

Tegese kitman iku angumpet perintahe Allah

Tegese baladah iku babal ‘aqole rosul

Lan wajib ngaweruhana wong ‘aqil baligh sedoyo

Ing wenange poro rosul iku kabeh: katekanan: ‘aridhil basyariyah

Kang ora anyuda aken ing derajate poro rosul – kaya – loro: ngelu: mules: mangan: nginum: turu: luwe: lali: lagi rabi: lan sepadane mangkono iku kabeh

Lan wajib ngaweruhana wong ‘aqil baligh sedoyo

Ana dene 2x perkarane awak kula inggih puniko

Dipun maujud aken dining sifat: Qudrote Allah

Lan dipun pesthi dining sifat: irodate Allah

Lan dipun buka dining sifat: ‘ilmune Allah

Lan miharso dining sifat: sama’e Allah

Lan ketingalan dining sifat: bashore Allah

Ana dene  2x sifat limo inggih puniko

Sineratan dining sifat hayate Allah

Suwiji Allah iku merta aken 2x ing tekane iya pati: ana 2x larane, ana 2x penake

Kaping pindo Allah merta aken 2x ing wujude ‘alam kubur:  ana 2x larane, ana 2x penake

Kaping telu Allah merta aken 2x ing anane pitakonan: ana 2x salahe, ana 2x benere

Kaping pate Allah merta aken 2x ing nampane tulisan ‘amal: ana 2x susahe, ana 2x bungahe

Kaping limo Allah merta aken 2x ing anane yateraju: ana 2x apese, ana 2x bejane

Kaping neme Allah merta aken 2x ing ngambahi oro-oro mahsyar: ana 2x larane, ana 2x penake

Kaping pitu Allah merta aken 2x ing  ngambahi wot sirotol: ana 2x larane, ana 2x penake

Kaping wolu Allah merta aken 2x ing anane gunung a’rob: ana 2x susahe, ana 2x bungahe

Kaping sanga Allah merta aken 2x ing anane ya neraka: ana 2x larane, ana 2x bala’e

Kaping sepuluh Allah merta aken 2x ing ing wujude surga: ana 2x penake, ana 2x nikmate. Nikmate nikmat-nikmat belaka

Kaping sewelas Allah merta aken 2x ing ru’yate poro mukmin: ana 2x muktine, ana 2x nikmate.  Nikmate nikmat-nikmat belaka

Ya ngonoho Allah kanthi sukma 2x, sukma sejati raga ilang 2x

Anane tanpa wanginan 2x, anane tanpa dudohan 2x

Ingkang gunjing Allah iman ingsun 2x

Sebutan segoro adoh wangenan

Sebutan segoro adoh pinggiran

Dayungana Allah layarono 2x, daratan sampun pertelo,

lautan sampun waspada

Tiang ipun Allah perahu kito 2x, sholat sejati tanpo wudhu,

sholat daim tanpa waktu

Katiripun Allah perahu kito 2x, sholat syariat waktu limo

Sholat syariat lakonono

Canthiipun Allah perahu kito 2x, sedulur papat lima pancer 2x

Jangkaripun Allah perahu kito 2x, jangkar syahadat lan sholawat 2x

Pandumipun Allah perahu kito, wasilah guru lakonono

Pitutur guru kang sampurno

Talinipun Allah perahu kito 2x, iya iku sifat rongpuluh 2x

Mirang-miring Allah perahu kito 2x, miring sepisan perahu kurang momotan

Momotane Allah perahu kito 2x, momotane puji kelawan dzikir 2x

Laailaaha illallah 2x muhammadurrosulullah 2x

Sampun madep maring Allah, sampun suminde ing dzatullah, sampun kunjung jeng rosullullah SAW.

Iklan